کلیدواژه‌ها = استخراج ویژگی
ادغام ویژگی‌‌های رنگ و بافت به منظور تشخیص خویشاوندی از روی تصاویر چهره

دوره 9، شماره 2، تیر 1401، صفحه 1-17

فهیمه رمضانخانی؛ مهدی یزدیان دهکردی


مروری بر سیستم های برچسب زنی تصاویر

دوره 6، شماره 1، مرداد 1398، صفحه 1-17

رویا راد؛ منصور جم زاد


الگوی انتروپی محلی جهت استخراج ویژگی های تصاویر بافتی

دوره 3، شماره 2، آذر 1395، صفحه 73-85

محمد حسین شکور؛ فرشاد تاجری پور


ارائه ویژگیهای دیداری جدید در تصویر دستنوشته فارسی برای تشخیص روحیات افراد

دوره 1، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 15-26

یاسر نوروز زاده؛ حسین نظام آبادی پور