دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

بررسی روشهای خودکار تفسیر تصاویر پزشکی بر پایه یادگیری عمیق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1402

حسنیه ذوالفقاری؛ مریم رستگارپور؛ محمد تشنه‌لب؛ عباس کوچاری؛ علیرضا احسانبخش