حذف نویز در انتقال محتوای تصویر به تصویر با استفاده از شبکه مولدتخاصمی مبتنی بر تبدیل موجک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی کامپیوتر، گرایش هوش مصنوعی، دانشگاه سمنان، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

2 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه سمنان

چکیده

یکی از چالش برانگیزترین موضوعات در هوش مصنوعی انتقال محتوای تصویر به تصویر است، که اخیراً با استفاده از شبکه‌های مولدتخاصمی پیشرفت چشمگیری نموده است. بااین‌حال، روش‌های موجود در انتقال محتوای منبع نویزی به دامنه هدف به صورت سر‌به‌سر شکست می‌خورند. برای رفع این مشکل، در این مقاله شبکه WTGAN پیشنهاد شده که شامل مولد جدید، جداکننده محلی و سراسری است که شبکه مولد آن بر اساس تبدیل موجک و ماژول توجه طراحی شده است. از آنجا که تبدیل موجک ابزاری قدرتمند جهت حذف نویز عمومی از تصویر است، در ساختار مولد از آن استفاده شده است. همچنین با استفاده از مکانیزم توجه، اتصالات باقیمانده و کنارگذر تناظر بهتر محتوا بین تصویر منبع و هدف به وجود آمده و به بهبود توانایی مولد و عملکرد آن کمک می‌نماید. در این مقاله با استفاده از توابع اتلاف معرفی شده در روش‌های دیگر به قدرتمندی مدل در جهت انتقال محتوای تصویر توأمان با حذف نویز پرداخته شده است. آزمایش‌های انجام شده بر روی مجموعه داده Cityscapes با استفاده از معیارهای ارزیابی PSNR، SSIM و LPIPS نشان دهنده این است که مدل می‌تواند به خوبی اثرات نویز در منبع را کاهش داده، ساختار را به خوبی حفظ نموده و به کیفیت مطلوب دست یابد.

کلیدواژه‌ها