الگوی انتروپی محلی جهت استخراج ویژگی های تصاویر بافتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی کامپیوتر، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی

2 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه شیراز

چکیده

روشهای زیادی برای استخراج ویژگی از تصاویر بافتی ارائه شده اند، یکی از مهمترین و ساده ترین روش ها، روش های مبتنی بر الگوی دودویی محلی است که بدلیل سادگی در پیاده سازی و استخراج ویژگی های مناسب با دقت طبقه بندی بالا، مورد توجه بسیاری از متخصصان قرار گرفته است. همچنین از ترکیب الگوی دودویی محلی و واریانس محلی ویژگی هایی با نتایج بهتر طبقه بندی تولید شده است. در اینجا از یک روش جدید بنام الگوی انتروپی محلی استفاده شده است. این روش از آن جهت که از رابطه ای مشابه انتروپی استفاده می کند بر این اساس نامگذاری شده است ولی از برخی جهات با رابطه انتروپی فرق دارد. روش پیشنهادی در مقایسه با الگوی دودویی محلی و واریانس محلی به نویز مقاوم تر است. همچنین ترکیب آن با الگوی دودویی محلی نتایج بسیار بهتری نسبت به ترکیب واریانس محلی با الگوی دودویی محلی تولید می کند. الگوی انتروپی محلی همانند واریانس نشان دهنده میزان غیرهمسان بودن الگوهای محلی هر همسایگی است. این روش ضمن اینکه کلیه ویژگی های مثبت روش های موجود مانند غیرحساس بودن به چرخش و تغییرات روشنایی را دارد، نسبت به نویز نیز بسیار مقاوم است.

کلیدواژه‌ها