دوره و شماره: دوره 8، شماره 4، آبان 1400، صفحه 1-127 
رتبه‌بندی و انتخاب فیلتر مناسب کاهش نویز گاوسی با روش تاپسیس

صفحه 37-50

مهرداد نباهت؛ فرزین مدرس خیابانی؛ نیما جعفری نویمی پور


طراحی و ساخت سامانه برخط به منظور پایش وضعیت آبی گل لیلیوم به کمک بینایی‌ماشین

صفحه 111-127

حدیث بی آبی؛ سامان آبدانان مهدی زاده؛ هادی اورک؛ محمد رضا ٌصالحی سلمی