دوره و شماره: دوره 9، شماره 4، دی 1401، صفحه 1-91 
مروری بر پژوهش‌های لب‌خوانی خودکار:دادگان و روش‌ها

صفحه 57-78

مهسا هدایتی پور؛ یاسر شکفته؛ محسن ابراهیمی مقدم