دوره و شماره: دوره 3، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 1-63 
بهبود کیفیت تصویر اثر انگشت با استفاده از فیلتربانک کمانی گابور

صفحه 1-17

مهران تقی‌پور گرجی‌کلایی؛ سیّدمحمّد رضوی؛ ناصر مهرشاد