تماس با ما

نشانی دبیرخانه:

تهران، میدان رسالت، خیابان هنگام، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی کامپیوتر، طبقه دوم، دبیرخانه انجمن بینایی ماشین و پردازش تصویر ایران

 

رایانامه:

jmvip@ismvip.ir

 

برای اطمینان بیشتر، این نشانی را هم در نامه خودتان اضافه کنید:

jmvip@outlook.com

 

 

 

 


CAPTCHA Image