اصول اخلاقی انتشار مقاله

1- مقاله هایی که برای داوری ارسال می شوند، نباید برای کنفرانس یا نشریه دیگری فرستاده شده باشند.

2- مقاله باید حاصل مطالعه، تجربه‌ و پژوهش‌ نویسندگان آن باشد.

3- برای رعایت حقوق مولفین و ناشرین، دریافت مراجع و ارجاع به آنها منطبق با موازین شرعی و رعایت قوانین موضوعه باشد.

4- این مجله تابع قوانین کمیته اخلاق در انتشار (COPE) است و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می کند.