نویسنده = علیرضا احمدی فرد
بهینه‌سازی ساختار هدف در سیستم ردیابی حرکت مبتنی بر دوربین

دوره 7، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 63-75

امیرحسین نایبی آستانه؛ علیرضا احمدی فرد


افزایش تفکیک پذیری تک تصویری با یادگیری از نواحی سگمنت شده تصویر ورودی

دوره 7، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 111-121

ملیحه حبیبی؛ علیرضا احمدی فرد؛ حمید حسن پور


شناسایی رفتارهای ناهنجار در تصاویر ویدئویی با استفاده از شبکه عصبی کانولوشنی

دوره 6، شماره 1، مرداد 1398، صفحه 65-78

بهنام سبزعلیان؛ حسین مروی؛ علیرضا احمدی فرد