نویسنده = علیرضا احمدی فرد
تعداد مقالات: 4
1. بهینه‌سازی ساختار هدف در سیستم ردیابی حرکت مبتنی بر دوربین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 شهریور 1398

امیرحسین نایبی آستانه؛ علیرضا احمدی فرد


2. افزایش تفکیک پذیری تک تصویری با یادگیری از نواحی سگمنت شده تصویر ورودی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1398

ملیحه حبیبی؛ علیرضا احمدی فرد؛ حمید حسن پور


3. شناسایی رفتارهای ناهنجار در تصاویر ویدئویی با استفاده از شبکه عصبی کانولوشنی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 65-78

بهنام سبزعلیان؛ حسین مروی؛ علیرضا احمدی فرد


4. افزایش تفکیک‌پذیری چند تصویری در حضور نویز با تعیین تطبیقی وزن جمله‌ها در تخمینگر MAP

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 23-38

نفیسه مفیدی؛ علیرضا احمدی فرد