مجله ماشین بینایی و پردازش تصویر، مجله تخصصی انجمن ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران است که با کسب مجوز از وزارت محترم علوم، تحقیقات و فناوری دارای درجه علمی است که مقالات آن دارای دسترسی آزاد بوده و در فهرست نشریات پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه شده است. هدف از انتشار این مجله، انتشار دستاوردهای پژوهشگران در زمینه ماشین بینایی و پردازش تصویر به منظور گسترش مرز دانش و فناوری در این حوزه است. از کلیه محققین درخواست می گردد تا نتایج تحقیقات علمی خود را از جهت انتشار برای این مجله ارسال دارند. مقالاتی که مبین تحقیقات اصیل در حوزه های کاربردی و صنعتی کشور باشند در اولویت خواهند بود.شماره جاری: دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-174 

4. بهبود شبکه عمیق R-FCN در آشکارسازی و برچسب‎زنی اشیاء

صفحه 43-59

علی قنبری سرخی؛ حمید حسن پور؛ منصور فاتح


8. دسته‌بندی نوع تاری تصویر در تاری‌های سراسری

صفحه 105-118

الهه علی پور؛ حمید حسن پور؛ منصور فاتح