مجله ماشین بینایی و پردازش تصویر، مجله تخصصی انجمن بینایی ماشین و پردازش تصویر ایران است که با کسب مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دارای درجه علمی است. این مجله در فهرست نشریات پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه شده است.

دسترسی به مقاله های این مجله برای همه آزاد است. 

این مجله تابع قوانین کمیته اخلاق در انتشار (COPE) است و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می کند.

هدف اصلی این مجله، انتشار دستاوردهای پژوهشگران در زمینه بینایی ماشین و پردازش تصویر به منظور گسترش مرز دانش و فناوری در این حوزه است. 

مقالاتی که مبین تحقیقات اصیل در حوزه های کاربردی و صنعتی کشور باشند در اولویت خواهند بود.شماره جاری: دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-190 

11. ویژگی‌های آگاه به محتوا برای قطعه‌بندی معنایی تصویر

صفحه 153-164

مجید نصیری؛ حمیدرضا رشیدی کنعان؛ سید حمید امیری


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر
شاپا الکترونیکی
2383-1197

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان