مجله ماشین بینایی و پردازش تصویر، مجله تخصصی انجمن ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران است که با کسب مجوز از وزارت محترم علوم، تحقیقات و فناوری دارای درجه علمی است که مقالات آن دارای دسترسی آزاد بوده و در فهرست نشریات پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه شده است. این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیته اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید. هدف از انتشار این مجله، انتشار دستاوردهای پژوهشگران در زمینه ماشین بینایی و پردازش تصویر به منظور گسترش مرز دانش و فناوری در این حوزه است. از کلیه محققین درخواست می گردد تا نتایج تحقیقات علمی خود را از جهت انتشار برای این مجله ارسال دارند. مقالاتی که مبین تحقیقات اصیل در حوزه های کاربردی و صنعتی کشور باشند در اولویت خواهند بود.شماره جاری: دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-190 

11. ویژگی‌های آگاه به محتوا برای قطعه‌بندی معنایی تصویر

صفحه 153-164

مجید نصیری؛ حمیدرضا رشیدی کنعان؛ سید حمید امیری