مجله ماشین بینایی و پردازش تصویر، مجله تخصصی انجمن بینایی ماشین و پردازش تصویر ایران است که با کسب مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دارای درجه علمی است. این مجله در فهرست نشریات پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه شده است.

دسترسی به مقاله های این مجله برای همه آزاد است. 

این مجله تابع قوانین کمیته اخلاق در انتشار (COPE) است و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می کند.

هدف اصلی این مجله، انتشار دستاوردهای پژوهشگران در زمینه بینایی ماشین و پردازش تصویر به منظور گسترش مرز دانش و فناوری در این حوزه است. 

مقالاتی که مبین تحقیقات اصیل در حوزه های کاربردی و صنعتی کشور باشند در اولویت خواهند بود.شماره جاری: دوره 10، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 1-91 

ارائه یک روش دو جریانه مبتنی بر ویژگی های مکمل سنتی و عمیق برای تشخیص فعالیت انسان در ویدئو

صفحه 17-31

عاطفه مرادیانی؛ محسن رمضانی؛ فردین اخلاقیان طاب؛ رحمت الله میرزایی


آشکارسازی توده‌ها در تصاویر اولتراسوند خودکار سه‌بعدی پستان با استفاده از Inception 3D U-Net بهبودیافته

صفحه 49-59

سپیده برکت رضایی؛ امین ملک محمدی؛ احسان کوزه گر؛ معصومه سلامتی؛ محسن سریانی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر
دوره انتشار
دو فصلنامه
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان