پرسش‌های متداول

میانگین زمان داوری چقدر است؟

لطفا  به بخش "اطلاعات نشریه" - "فرایند پذیرش مقالات" مراجعه کنید.

برای پیگیری و اطلاع از وضعیت داوری مقاله چه باید کرد؟

لطفا به بخش "راهنمای نویسندگان" مراجعه کنید و مندرجات پایین آن صفحه را ببینید.

آیا نویسنده مسئول باید حتما عضو هیات علمی دانشگاه یا استاد راهنمای دانشجو باشد؟

خیر.

آیا مولفین باید برای داوری یا انتشار مقاله، هزینه ای بپردازند؟

خیر.