تماس با ما

نشانی دبیرخانه: تهران، میدان رسالت، خیابان هنگام، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی کامپیوتر، طبقه دوم، دبیرخانه انجمن ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران

     رایانامه: jmvip@ismvip.ir

 

 


CAPTCHA Image