کلیدواژه‌ها = هیستوگرام
تعداد مقالات: 2
1. آستانه گذاری بهینه چندسطحی تصویر با استفاده از الگوریتم بهینه سازی مبتنی بر یادگیری و تدریس

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 51-62

سید جلال الدین موسوی راد؛ حسین ابراهیم پور کومله


2. طراحی یک سیستم خبره برای تشخیص اصالت ارقام برنج با استفاده از ترکیب ویژگی های بافتی تصاویر توده ی برنج

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 11-18

سید جلال الدین موسوی راد؛ فردین اخلاقیان طاب