کلیدواژه‌ها = انسداد
تعداد مقالات: 2
1. استفاده از میدان های عصبی پویا در یک الگوریم بینایی ماشین به منظور ردگیری همزمان اهداف

دوره 8، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 69-81

شیوا کامکار؛ حمید ابریشمی مقدم؛ رضا لشگری


2. شناسایی چهره مقاوم نسبت به انسداد و تخریب برمبنای نمایش مشارکتی و کورآنتروپی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 93-109

شادی کلالی؛ یحیی فرقانی؛ مجید وفایی جهان