کلیدواژه‌ها = بازشناسی ژست و رفتار چهره
تعداد مقالات: 1
1. تعدیل اثر سبک سوژه با استفاده از تابع انتقال سبک در بازشناسی رفتار خودانگیخته چهره

دوره 8، شماره 4، پاییز 1400، صفحه 87-98

امین محمدیان؛ حسن آقائی نیا؛ فرزاد توحیدخواه