کلیدواژه‌ها = سیستم استنتاج فازی
تعداد مقالات: 2
2. آشکارسازی گل در ویدیو مسابقات فوتبال با استفاده از سیستم استنتاج فازی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 44-57

محمدحسین سیگاری؛ حمید سلطانیان زاده؛ حمیدرضا پوررضا