روشی جدید برای ناحیه بندی تصاویر ماموگرافی دیجیتال و طبقه‏ بندی تومورهای خوش‌خیم و بدخیم در سینه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته مهندسی مخابرات از دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه ارومیه

2 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه ارومیه

چکیده

ماموگرافی رایج­ترین و ﻣﺆثرترین روش غربالگری برای تشخیص سرطان پستان است. در این تحقیق، یک سیستم کمکی برای طبقه‌بندی  تومورهای خوش­ خیم و بدخیم در تصاویر ماموگرافی دیجیتال ارائه شده است. در این روش ابتدا فیلتر میانه برای حذف نویز استفاده شده و سپس مصنوعات و ماهیچه ­ی پکتورال در صورت وجود حذف می‌شوند. برای ناحیه ­بندی ماموگرام و استخراج ناحیه‌های موردنظر ابتدا یک الگوریتم جدید برای افزایش تباین نواحی مشکوک ارائه شده است که از تفاضل بهبود یافته تصویر اصلی و مکمل آن بهره می‌برد، سپس الگوریتم خوشه­بندی C میانگین فازی بر مبنای هیستوگرام به تصویر اعمال شده و ناحیه‌های موردنظر با دقتی مناسب استخـراج می‌شوند. در مـرحله­ ی بعد ویـژگی­های بافت و هندسی استخـراج می­شوند و در نهایت طبقه ­بندهای ماشین بـردار پشتیبان خطی و درخت تصمیم بـرای دسته­ بندی ناحیـه­ های موردنظر به دو کلاس خوش­ خیـم و بدخیـم، استفاده می­شوند. سیستم پیشنهادی بر روی تصاویر پایگاه‌های داده­ی MIAS و DDSM آزمایش شده است. نتایج به­ دست آمده نشان‌گر این است که دقت سیستم پیشنهادی در مقایسه با تحقیقات پیشین امیدوار کننده است.

کلیدواژه‌ها