ترکیب شبکه عصبی موبایل‌نت با الگوهای دودویی محلی برای تولید گزارش رادیولوژی تصاویر سی‌تی‌اسکن کبد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی کامپیوتر، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

2 گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

3 گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه بوعلی سینا همدان، ایران

چکیده

در دنیای امروز پزشکی توسعه روزافزون ابزار تولید تصاویر رادیولوژی پزشکی در مراکز درمانی، ایجاد سیستم­ های سبک، قابل‌حمل و دقیق جهت تحلیل و آنالیز تصاویر و استخراج اطلاعات تخصصی از این تصاویر را ضروری ساخته است. در بسیاری موارد تصاویر پزشکی فاقد برچسب یا حاشیه­ نویسی با اطلاعات تخصصی و کلینیکال هستند. ازاین‌رو طراحی سیستم­ هایی برای تولید اطلاعات تخصصی در مورد محتوای تصاویر یکی از چالش­ های مطرح است. در این پژوهش سیستم تولید گزارش رادیولوژی ساخت­ یافته مبتنی بر روش­ های حاشیه­ نویسی ارائه‌شده است. ازجمله چالش­ های اساسی در این زمینه استخراج ویژگی­ها و توصیفگرهای مناسب از تصاویر به­ منظور مدل‌سازی مفاهیم و محتوای تصاویر است. بدین منظور با توجه به کارآمدی فرایند یادگیری عمیق و قابلیت آن در استخراج ویژگی متناسب با هدف، در این مقاله از شبکه­ های عمیق موبایل­ نت به دلیل سبک و دقیق بودن، استفاده‌ شده است. همچنین با توجه به کم بودن داده­ های آموزشی در حوزه­ های تخصصی پزشکی علاوه بر بهره­ گیری از روش­ های کاهش بیش­ برازش در شبکه موبایل­ نت، روش ترکیبی مبتنی بر توصیفگرهای عمیق و الگوی دودویی محلی ارائه‌ شده است. نتایج بیانگر موثر بودن روش پیشنهادی هیبریدی در بهبود دقت سیستم بوده و دقت نهایی سیستم 91.4% است.

کلیدواژه‌ها