جداسازی شی ماهی در تصاویر رنگی زیرآب با فضای رنگی CIE L×a×b

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه کامپیوتر ، دانشکده مهندسی ، دانشگاه آزاد اسلامی شیراز ، شیراز ، ایران

2 دانش آموخته مهندسی کامپیوتر ، واحد شیراز ، دانشگاه آزاد اسلامی ، شیراز ، ایران

چکیده

با توجه به اهمیت تشخیص شیء ماهی و دیگر جانداران آبی و با توجه به خصوصیات محیط زیر آب همچون کیفیت پایین و روشنایی کم تصاویر ، شکست نور، نویز زیاد، همپوشانی شیء ماهی با گیاهان و  شن های کف دریا ، امروزه محققین به دنبال روش های مناسبی برای جداسازی و قطعه­ بندی ماهی­ ها در این گروه از تصاویر هستند. تا کنون الگوریتم­ های مختلفی جهت جداسازی شی­ء ماهی از تصاویر زیرآب معرفی شده است، لیکن این الگوریتم­ ها غالباً با چالش های متفاوتی نظیر نویز موجود در تصاویر و محدودیت با­ نظارت بودن الگوریتم­ های قطعه­ بندی تصاویر رنگی زیرآب در مشخص نمودن پس­ زمینه و پیش­ زمینه، روبرو بوده که باعث میشود اجبارا از پیش­ فرض هایی همچون مشخص بودن تقریبی ناحیه پیش­ زمینه از پس­ زمینه استفاده کنند. در این تحقیق، روشی جدید جهت جداسازی شی ماهی از تصاویر زیرآب معرفی شده است. بدین منظور با ترکیب مولفه­ های دو فضای رنگی RGB و CIE L×a×b ، یک فضای رنگی جدید جهت جداسازی دقیقتر پیکسل ها و تشخیص ناحیه شی­ء برجسته ماهی بوجود آمده است. روش پیشنهادی، محدودیت روش قطعه­ بندی معروف "کشف شی برجسته"، که الزاماً یک ناحیه تقریبی برای پیش­ زمینه و پس­ زمینه در نظر می­­گیرد را نیز برطرف کرده است. کارایی روش پیشنهادی با توجه به معیارهای رایج ارزیابی بررسی و در نتیجه شاخص های ارزیابی دقت به میزان  5 % ، بازخوانی به میزان 3 % ، صحت به میزان 4 % و F_measure به میزان 1 %  افزایش یافته است.

کلیدواژه‌ها