معرفی دادگان ایرپلاک برای بازشناسی پلاک خودروهای ایرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه ملایر

2 گروه مهندسی کامپیوتر، موسسۀ آموزش عالی علم گستر آفرینش بروجرد

چکیده

شناسایی پلاک خودرو یک جزء اساسی از سیستم‌های مختلف حمل و نقل هوشمند است که همیشه انتظار می‌رود دقیق و کارآمد انجام گیرد. رشد بی‌رویه تعداد خودرو‌ها، منجر به بروز مشکلات زیادی برای تشخیص خودرو در زمینه‌های مختلف از جمله کنترل ترافیک،  مدیریت پارکینگ، عوارضی بزرگراه‌ها و غیره شده است. با استفاده از یک سیستم خودکار جهت تشخیص شماره پلاک خودرو، می‌توان تا حدود زیادی بر این مشکلات فائق آمد. یکی از بهترین روش‌های ارائه شده که تا به امروز کارایی بسیار بالایی در تشخیص پلاک دارد، استفاده از شبکه‌های عصبی پیچشی (CNN) است. در این پژوهش سعی بر این است‌که کارایی این شبکه‌ها برای تشخیص پلاک خودروهای ایرانی روی دادگانی جمع آوری شده در این مقاله، مورد ارزیابی قرار گیرد طوری‌که در نهایت بتوان روشی خودکار برای تشخیص و بازشناسی پلاک خودروهای فارسی ارائه شود. در روش پیشنهادی ابتدا پلاک خودرو مکان‌یابی می‌شود،  سپس حروف و اعداد آن جداسازی و استخراج می‌شوند و در نهایت با استفاده از شبکۀ پیچشی الکس‌نت نویسه‌ها دسته‌بندی می‌شوند. از نوآوری‌های پژوهش می‌توان به جمع‌آوری دادگانی با 5000 تصویر از خودروهای ایرانی، استفاده از انتقال یادگیری (Transfer Learning) برای تشخیص پلاک خودروهای ایرانی و بازشناسی توامان حروف و ارقام فارسی اشاره‌ کرد. کارایی روش پیشنهادی روی دادگان جمع‌آوری شده با دقت 70 درصد داده‌های آموزش و 30 درصد داده‌های آزمون به دقت 98/2 درصد رسیده است.

کلیدواژه‌ها