کلیدواژه‌ها = شناسایی الگو
مروری بر پژوهش‌های لب‌خوانی خودکار:دادگان و روش‌ها

دوره 9، شماره 4، دی 1401، صفحه 57-78

مهسا هدایتی پور؛ یاسر شکفته؛ محسن ابراهیمی مقدم