فرایند پذیرش مقالات

 

 

هر مقاله در همان قالبی که برای مجله فرستاده می شود، در اختیار داوران قرار می گیرد. بنابراین، مشخصات کامل نویسندگان برای داوران آشکار است. بدیهی است مشخصات داوران یک مقاله از نویسندگان آن پنهان می ماند.

در مقالات ارسالی  نکات زیر دقیقا مراعات شود.

مقاله ارسالی حاصل مطالعه، تجربه‌ و پژوهش‌ مولفین آن بوده و حاوی هیچ مطلبی که خارج از اصول اخلاق در پژوهش باشد در آن دیده نشود. اصول امانت داری علمی و همچنین حقوق مالکیت معنوی پشتیبانان آن کاملا رعایت شده باشد.

ادعای اصلی مقاله به روشنی بیان شده و با بررسی سابقه تحقیقات مشابه و نتایج حاصل از تحقیق، جایگاه پژوهش انجام گرفته نسبت به کارهای پیشین به دقت بیان شده باشد.

برای این منظور لازم است به پرسش های زیر در قالب یک صفحه پوششی به شماره صفر دقیقا، در سه بند جدا، پاسخ داده شود. اگر این صفحه به دقت تکمیل نشود، مقاله شما در چرخه داوری قرار نمی گیرد.

  • ادعای اصلی این تحقیق چیست؟ 
  • از بین مراجع این مقاله، سه مرجع نزدیکتر به کار خود را ذکر کنید.
  • از ادعای اصلی این مقاله به چه  شکلی دفاع شده است؟

نگارش مقاله شیوا باشد. شکل ها و جدول ها واضح باشند. در مقاله ارسالی از واژگان فارسی بهره گرفته شده باشد. اشتباه های نگارشی وجود نداشته باشد.

تذکر: زمان لازم برای اعلام نظر نهایی و تعیین تکلیف یک مقاله کاملا منوط به کیفیت  آن است.

اگر مقاله ای خارج از زمینه موضوعی مجله باشد یا کاستی های اصولی داشته باشد تا یک هفته بازگردانده می شود.

اگر مقاله ای  نوآوری کافی داشته باشد، از ساختار علمی مناسبی برخوردار باشد و مولفین آن نیز نسبت به رفع نواقص و در راستای نظرات داوران، با دقت و جدیت لازم اقدام کنند به طور میانگین در کمتر از 4 ماه نتیجه نهایی اعلام می شود.

مقاله های پذیرفته شده ابتدا در قالب "مقالات آماده انتشار" بر وبگاه مجله قرار خواهند گرفت و سپس در زمان مشخصی از هر دوره و در قالب مجموعه مقالات، منتشر خواهند شد.

نمودارهای زیر  آمار 5 سال اخیر را نشان می دهد.