درباره نشریه

سامانه ارزیابی نشریات علمی

 

موضوعات مجله:

 

- روشها و مدلهای ریاضی، آماری، هندسی، توپولوژیکی، و فرکتال در تصویر
- نظریه، الگوریتم و پیاده سازی نرم افزاری و سخت افزاری برای نمایش، ایجاد، بهبود، انطباق و بخش بندی تصاویر
- انتقال، مخابره، نمایه گذاری و ادغام داده های تصویری، فشرده سازی تصاویر، نهان نگاری تصاویر
- پردازش تصاویر ویدئویی، دید سه بعدی و استریو، تحلیل حرکت، پردازش داده های چند رسانه ای
- تصویربرداری پزشکی، چند طیفی، میکروسکوپی، راداری، سونار، لیزری، سنجش از دور و ژئوفیزیکی
- راه حل های عملی برای مشکلات جاری در پردازش  تصاویر و ویدئو
- بینایی مصنوعی
- درک و مدلسازی سامانه بینایی طبیعی و مصنوعی (Artificial Vision) و روش های الهام گرفته از طبیعت
- شناسایی الگوهای تصویری، تحلیل صحنه و درک تصویر و زیست سنجی تصویری
- کاربردهای صنعتی، آزمون های غیرمخرب و بازرسی و نظارت تصویری