مقایسه تحلیلی اثربخشی انواع تبدیل‌های توسعه‌یافته موجک بر شفافیت و مقاومت نشانه‌گذاری تصویر مبتنی بر تجزیه ماتریسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه یزد، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

2 دانشگاه یزد، دانشکده علوم ریاضی، گروه ریاضی محض

چکیده

با پیشرفت فناوری، دستکاری و انتشار رسانه‌های رقومی مانند عکس، صوت و ویدئو به به‌سرعت در‌حال گسترش است. این روند سبب شده است تا مشکلاتی مانند کپی غیرمجاز نیز اهمیت بیشتری پیدا کند. نشانه‌گذاری روشی برای حفاظت از حق‌نشر و یا انتقال پنهان اطلاعات است. استفاده از تبدیل موجک به‌دلیل توانایی خوب آن در مدلسازی سیستم بینایی انسان رویکرد مناسبی در انواع روش‌های نشانه‌گذاری می‌باشد. تبدیل‌های توسعه‌یافته موجک نیز همچون تبدیل موجک در انواع کاربرد‌های پردازش تصویر به‌کار‌گرفته شده‌اند و نتایج خوبی از آن‌ها گزارش شده است. تاکنون پژوهشی متمرکز در حوزه اثربخشی موجک‌های توسعه‌یافته بر مقاومت نشانه‌گذاری ارائه نشده است. در این مقاله تاثیر توسعه‌های تبدیل موجک در حمله‌های مختلف بررسی شده است. بدین منظور چارچوبی عمومی مبتنی بر تجزیه‌ ماتریسی مقدار تکین دوقطری، برای جاسازی و استخراج نشانه‌ پیشنهاد می‌شود. در آزمایش‌های صورت‌گرفته طیف گسترده‌ای از انواع حمله‌ها جهت آزمون مقاومت نشانه‌گذاری استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان می‌دهند که موجک‌های سنتی  مقاومت  خوبی مقابل حمله‌هایی نظیر فشرده‌سازی و نویز‌ها دارند اما در برابر حمله‌های هندسی مانند دوران و قیچی‌کردن مقاومت کمتری دارند. درعوض توسعه‌های موجک گسسته چندجهته برخلاف موجک سنتی مقاومت بهتری در برابر حمله‌های هندسی دارند.

کلیدواژه‌ها