نویسنده = منصور فاتح
ارائه روشی مبتنی بر رای‌گیری برای ترکیب خروجی‌های شبکه‌های عمیق جهت آنالیز قالب‌بندی اسناد چاپی

دوره 9، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 47-64

امیررضا فاتح؛ محسن رضوانی؛ علیرضا تجری؛ منصور فاتح


بهبود شبکه عمیق R-FCN در آشکارسازی و برچسب‎زنی اشیاء

دوره 6، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 43-59

علی قنبری سرخی؛ حمید حسن پور؛ منصور فاتح


دسته‌بندی نوع تاری تصویر در تاری‌های سراسری

دوره 6، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 105-118

الهه علی پور؛ حمید حسن پور؛ منصور فاتح