کلیدواژه‌ها = کوانتیزه‌سازی فاز محلی و شبکه عصبی موجکی
تعداد مقالات: 1
1. ارائه یک روش نوین در طبقه‌بندی انواع گونه‌های پروانه با استفاده از پردازش تصویر

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 29-38

محمد قاسمی شرف؛ منصور اسماعیل پور