فشرده سازی و بازیابی تصاویر رادیولوژی با استفاده از استاندارد HEVC

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

چکیده

افزایش روزافزون تولید تصاویر رادیولوژی پزشکی در مراکز درمانی و بیمارستان‌ها، ایجاد روش‌های مناسب ذخیره‌سازی، کلاس‌بندی، و بازیابی تصاویر پزشکی را ضروری ساخته است. در این مقاله با استفاده از استاندارد کدینگ HEVC، روش نوینی در زمینه‌ی فشرده سازی و بازیابی تصاویر رادیولوژی مبتنی بر ویژگی بافت در حوزه‌ی فشرده شرح داده شده است. در روش پیشنهادی ابتدا تصاویر بانک اطلاعاتی که شامل تصاویر رادیولوژی اندام‌های مختلف بدن است با استفاده از پیش‌بینی درون‌فریمی استاندارد ‌HEVC  (فریم I) به صورت بدون‌تلف فشرده‌سازی می‌شوند. سپس هیستوگرام حالت‌های پیش‌بینی و ابعاد بلاک‌های PU برای هر تصویر، به عنوان ویژگی محتوایی تصویر استخراج می‌شود. برای انتخاب تصاویر مشابه در بانک‌اطلاعاتی با تصویر پرس‌وجو، ابتدا تصویر پرس‌وجو با استاندارد ‌HEVC کدگذاری می‌شود. ‌سپس با بررسی هیستوگرام حالت‌های پیش‌بینی و ابعاد بلاک‌های PU تصویر پرس‌وجو، تصاویر مشابه از بانک‌اطلاعاتی براساس معیار شباهت انتخاب و ارایه می‌شود. نتایج این تحقیق، صحت تشخیص کلاس تصاویر رادیولوژی را به طور متوسط 94/5%  و دقت در 35 عمل بازیابی را به طور متوسط 89% نشان می‌دهد که نسبت به سایر روش‌ها بهبود داشته است. بنابراین روش فوق می‌تواند به عنوان روشی کارا هم برای کاهش حجم پایگاه داده ذخیره تصاویر رادیولوژی و هم روشی سریع و کارا برای بازیابی تصاویر پایگاه‌های داده پزشکی به‌کار گرفته شود.

کلیدواژه‌ها