بازشناسی پلاک خودرو با استفاده از یادگیری ژرف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته مهندسی مخابرات سیستم، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان

2 دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان، دانشکده برق و کامپیوتر، بخش مهندسی برق

3 دانشگاه شهید باهنر کرمان، بخش مهندسی کامپیوتر

چکیده

در این مقاله، روشی بر اساس یادگیری ژرف برای برجسته کردن شناسه‌ها و خواندن پلاک‌خودروهای ایرانی ارائه شده‌است. پژوهش حاضر برای ارتقای تصویر و برجسته کردن تصویر پلاک بجای استفاده از روش‌های متداول ارتقای تصویر از شبکه‌های عصبی همگشتی با ساختار رمزگذار-رمزگشا استفاده می‌کند. شبکه پیشنهاد شده می‌تواند با یادگیری تصاویر پلاک خودرو در شرایط متنوع، شناسه‌های پلاک خودرو را برجسته نماید. پس از آن، شناسه‌های پلاک از روی تصویر دودویی  شده با استفاده از شبکه‌های عصبی بازگشتی و بدون نیاز به جداسازی شناسه ها، خوانده می‌شوند. این کار می‌تواند خطای ناشی از ناحیه بندی شناسه‌ها را تا حد زیادی کاهش دهد. روش پیشنهادی برای بازشناسی پلاک خودرو در یک پایگاه داده با ۴۰۰۰ تصویر آزمون به نرخ بازشناسی 94.19 درصد دقت نهایی رسیده است که این دقت در مقایسه با سایر روش‌ها قابل قبول می‌باشد.

کلیدواژه‌ها