دوره و شماره: دوره 10، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 1-91 
ارائه یک روش دو جریانه مبتنی بر ویژگی های مکمل سنتی و عمیق برای تشخیص فعالیت انسان در ویدئو

صفحه 17-31

عاطفه مرادیانی؛ محسن رمضانی؛ فردین اخلاقیان طاب؛ رحمت الله میرزایی


آشکارسازی توده‌ها در تصاویر اولتراسوند خودکار سه‌بعدی پستان با استفاده از Inception 3D U-Net بهبودیافته

صفحه 49-59

سپیده برکت رضایی؛ امین ملک محمدی؛ احسان کوزه گر؛ معصومه سلامتی؛ محسن سریانی