کلیدواژه‌ها = یادگیری عمیق
وفق‌دهی دامنه‌ی بدون نظارت در مسئله‌ی بازشناسایی شخص از طریق یادگیری توأم ویژگی‌های دامنه‌های منبع و هدف

دوره 10، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 1-15

صبا سادات فقیه ایمانی؛ کاظم فولادی قلعه؛ حسین آقابابا


تشخیص کووید-19 مبتنی بر یادگیری انتقالی متخاصم چند منبعی و تابع خطای مرکزی

دوره 10، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 33-48

هادی الحارس؛ جعفر تنها؛ محمد علی بالافر


توصیف محتوای تصاویر به صورت خودکار با بکارگیری شبکه عصبی کپسولی و روش تعبیه سازی ELMo

دوره 10، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 75-91

شیما جوانمردی؛ علی محمد لطیف؛ محمدتقی صادقی


معرفی دادگان ایرپلاک برای بازشناسی پلاک خودروهای ایرانی

دوره 9، شماره 2، تیر 1401، صفحه 81-95

داور گیوکی؛ عذرا دالوند؛ همایون رستگار


ترکیب شبکه عصبی موبایل‌نت با الگوهای دودویی محلی برای تولید گزارش رادیولوژی تصاویر سی‌تی‌اسکن کبد

دوره 7، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 105-117

سمیرا لویمی؛ میرحسین دزفولیان؛ محرم منصوری زاده


بهبود شبکه عمیق R-FCN در آشکارسازی و برچسب‎زنی اشیاء

دوره 6، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 43-59

علی قنبری سرخی؛ حمید حسن پور؛ منصور فاتح