دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-174 
4. بهبود شبکه عمیق R-FCN در آشکارسازی و برچسب‎زنی اشیاء

صفحه 43-59

علی قنبری سرخی؛ حمید حسن پور؛ منصور فاتح


8. دسته‌بندی نوع تاری تصویر در تاری‌های سراسری

صفحه 105-118

الهه علی پور؛ حمید حسن پور؛ منصور فاتح