شناسایی اختلال راه رفتن افراد مبتلا به ناتوانی حرکتی مفصل زانو با استفاده از سیستم فازی

دوره 9، شماره 2، تیر 1401، صفحه 33-45

اسمعیل خالقی؛ هادی سلطان زاده؛ معصومه قلی زاده


رتبه‌بندی و انتخاب فیلتر مناسب کاهش نویز گاوسی با روش تاپسیس

دوره 8، شماره 4، آبان 1400، صفحه 37-50

مهرداد نباهت؛ فرزین مدرس خیابانی؛ نیما جعفری نویمی پور


افزایش دقت بازشناسی صحنه‌های طبیعی پویا با استفاده از همبستگی بین نقشه‌های ویژگی در شبکه‌های عصبی پیچشی

دوره 8، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 43-55

صفورا حیدری؛ عباس ابراهیمی مقدم؛ مرتضی خادمی؛ هادی هادی زاده


ارائه روشی مبتنی بر رای‌گیری برای ترکیب خروجی‌های شبکه‌های عمیق جهت آنالیز قالب‌بندی اسناد چاپی

دوره 9، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 47-64

امیررضا فاتح؛ محسن رضوانی؛ علیرضا تجری؛ منصور فاتح


طبقه بندی تصاویر بافتی نویزدار با استفاده از شبکه عصبی عمیق و الگوی دودویی محلی کامل

دوره 9، شماره 2، تیر 1401، صفحه 47-66

جواد آسلیمی ضامنجانی؛ محمد حسین شکور؛ محسن رحمانی


مروری بر روش های یادگیری ژرف در بازشناسی نوری نویسه‌ها با تاکید بر رسم الخط های فارسی، عربی و اردو

دوره 8، شماره 4، آبان 1400، صفحه 51-85

شیما کاشف؛ حسین نظام آبادی پور؛ الهام شعبانی نیا


رمزنگاری جدید تصاویر خاکستری بر اساس استاندارد رمزنگاری پیشرفته و دنباله DNA

دوره 8، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 57-71

امیرحسین رزمی؛ کوروش منوچهری؛ علیرضا هدایتی


مروری بر پژوهش‌های لب‌خوانی خودکار:دادگان و روش‌ها

دوره 9، شماره 4، دی 1401، صفحه 57-78

مهسا هدایتی پور؛ یاسر شکفته؛ محسن ابراهیمی مقدم


جداسازی شی ماهی در تصاویر رنگی زیرآب با فضای رنگی CIE L×a×b

دوره 8، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 59-79

محمدامین شایگان؛ نساء سریریچی عبودزاده


ارائه یک روش یادگیری خود - نظارتی عمیق مبتنی بر تبدیل موجک گسسته دو بعدی برای تعمیم دامنه تصاویر

دوره 9، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 65-76

سارا فرهمندی نیا؛ مهدی افتخاری؛ کاوه بهرامن


دسته‌بندی تصاویر پزشکی ضایعات پوستی با استفاده از شبکه عصبی کپسولی

دوره 9، شماره 3، مهر 1401، صفحه 65-78

نرگس حسن پور؛ امید اسلام؛ حدیث محسنی